Hedefimiz
12 Temmuz 2018
Kemal BAYTAŞ
12 Temmuz 2018

Amacımız

Türkiye’nin milli hedef ve menfaatleri doğrultusunda tarihi, arkeolojik, kültürel, turistik, ticari ve sınai, bilimsel sahalarda çalışmalar yapmak, dış tanıtımını sağlamaktır.